top of page

 

הארגון בו אנו חברים

Goju-Ryu Karate-Do Kyokai - G.K.K

 

 

ארגון ה - G.K.K הנו אחד מארגוני ה- GOJU RYU הגדולים, המוכרים והמכובדים. הארגון הנו בינלאומי, מרכזו בארה"ב וחברים בו עשרות בתי ספר ללימוד קראטה בארה"ב וברחבי העולם. הארגון פועל כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח), ומטרתו לשרת את החברים בו תוך פיתוח, קידום והפצת אומנות הקראטה.

 

 

חברי הארגון נהנים מקבלת תמיכה, ידע, תכנים, פיקוח מקצועי והכרה בינלאומית רשמית בדרגותיהם.

 

 

 

מר מוטו יאמאקורה - "שיהאן" (תואר "המאסטר"), בדרגת דאן 8, מכהן כיושב הראש של הארגון, והנו בעל הסמכות המקצועית העליונה.מאסטר יאמאקורה היה תלמידו של מאסטר סאיגו טאדה המנוח, אשר הקים וייסד את ארגון ה - SEIGO-KAN (ארגון ה - GOJU הגדול ביפן), ומשהיה מתלמידיו של מיאגי סנסאי.

 

 

מר ריצ'רד סטמפר - "קיושי" (תואר "המורה של המורים"), בדרגת דאן 7, מכהן כמנהלו הכללי של הארגון.

 

לפרטים נוספים עליהם לחצו כאן.

 

כאמור, הארגון פועל שלא למטרות רווח, אלא למען שירותם והעשרתם של החברים בו. אשר על כן דמי החבר השנתיים והתשלום בעבור תעודות דרגה הינם נמוכים באופן משמעותי מהמקובל בענף.

בנוסף, מקיים הארגון באופן תדיר סמינרים, מחנות אימון ואף תחרויות (בעיקר בארה"ב), כאשר ברובם התשלום שנגבה (אם נגבה) הנו לכיסוי עלויות בלבד.

 

מדי חודש מתפרסם גיליון חדשות ומידע העוסק הן בתכנים מקצועיים והן בחדשות פנים ארגוניות. חברים בדרגות חגורה שחורה מקבלים מדי חודש עותק מודפס הנשלח בדואר. חברים אשר אינם בדרגת חגורה שחורה יכולים להוריד ולהדפיס עותק מאתר האינטרנט של הארגון. כל חברי הארגון מוזמנים לשלוח למערכת העיתון ולפרסם מאמרים פרי עטם.

 

דמי חבר שנתיים עומדים על $15 לשנת חברות לתלמידים אשר אינם בעלי חגורות שחורות, ו – $25 לשנה לחברים בעלי חגורות שחורות.

כל תלמיד מחוייב בתשלום דמי חבר שנתיים.

 

המחיר לתעודות דרגה מטעם הארגון עומד על $15 לתעודה לתלמידים אשר אינם בעלי חגורה שחורה, ו – $25 לתעודה, לחברים בעלי חגורה שחורה (דרגות דאן).

התלמידים אינם מחוייבים ברכישת תעודות אלו.

 

היות והארגון דוגל בחשיבותו של הקראטה גם כפעילות הבונה ומחזקת קשרים במסגרת התא המשפחתי, אזי דמי החבר השנתיים לכל בני המשפחה יחדיו לא יעלו על $50.

 

כל המידע באשר לכללים, חוקים, תקנות ותעריפי הארגון מופיע בשקיפות מלאה כלפי כל החברים בארגון.

 

לפרטים מלאים כדאי ומומלץ לבקר באתר האינטרנט של הארגון www.goju.com

bottom of page