top of page

"אום דוג'ו" - משמעות השם והסמל

 

צירוף האותיות "אום", הנו אחד מ- 72 צירופי אותיות בתורת ה"קבלה" הכרויים - ע"ב שמות הבורא.

משמעות צירוף אותיות זה, הינה "גשר בין עולמות" – עולם החומר ועולם הרוח, גשר בין אנשים ותרבויות.

 

סמל ביה"ס מורכב ממשולש שחור ומשולש לבן המתמזגים יחדיו לכדי "מגן דוד". לפי מסורת הקבלה, המשולשים ההופכיים זה לזה בסמל ה"מגן דוד" מלמדים על החיבור בין ה"עולם העליון" ו"העולם התחתון", בעוד החיים עצמם מתהווים ומתקיימים באותו החלל המשותף לשני עולמות אלו.

 

במסורת המזרח הרחוק, ה"אום" – AUM, הנו הצליל הראשון שהשמיע בראמהה (הבורא), ובעזרתו נברא העולם.

ה"אום" הנה המנטרה הנשגבת והידועה ביותר במדיטציות היוגה השונות, ותכליתה חיבור לאלוהות.

 

כאדם מאמין, המחובר למסורת ישראל, וכאדם ההולך בדרך ה"בודו" (דרך הלוחם), מצאתי בשם ובסמל הדוג'ו את החיבור והמיזוג המלמדים על דרכי שלי.

 

 

 

"הסמל שלו אום. שינון של זה, התעמקות בכוונתו של זה. אז מגיעים להתוודעות פנימית וגם המכשולים נעלמים ." 

(המנטרה אום מתוך היוגה סוטרא של פטנג'לי)

 

משמעות האום

 

למילה - צליל "אום" משמעות עמוקה בתרבויות שונות, בעיקר בתרבות ההינדית ובתרבות היהודית - קבלית.

 

לוויברציה שהיא הצליל אום. לפני ההתחלה היה האחד, ברהמן. הוא חשב "… על האחד שיכול להפוך לריבוי…".מחשבה זו גרמה כך שהצליל 'אום' הוא הבריאה הראשונה הקרובה ביותר לברהמן.

 

הצליל אום נקרא גם פרנווה (Pranava) מכילה ומאפשרת את שמשמעה, מה שמאפשר את החיים, שכן ויברציה התחלתית זו ארבעה מצבי התודעה שהם כל מה שיש.

 

מצב הערות מיוצג ע"י צליל האות A, מצב החלימה מיוצג ע"י צליל האות U , צליל האות ומצב של שינה עמוקה מיוצג ע" M. כשהצליל אום הוא מצב התודעה הרביעי, אותה נוכחות שקטה אום נאמר ברצף, השקט הבלתי נמנע בין סיום של צליל אום, לבין התחלת צליל הנמצאת בכל והמאפשרת היותו של כל דבר.

 

סמל האום

 

עולם החומר של כפי שהצליל אום מייצג את ארבעת מצבי התודעה האפשריים. כך הסמל אום בסנסקריט מייצג את כל האפשרי.


תודעת השינה העמוקה מיוצגת ע"י הקו המעוגל שמעליו, תודעת החלימה מצב הערות מיוצג ע"י הקו המעוגל הגדול הנמוך משמאל.

 

הקו המעוגל והנקודה שמעליו מייצגים: הנקודה – את המודעות מיוצגת ע"י הקו האינסופי היוצא ממפגש של שני הייצוגים הקודמים.

 

והעיגול הפתוח – הוא סמל לאינסוף. הופעתם יחד, משמעה, מודעות מוחלטת אפשרית רק במחשבת האינסוף המוחלטת.

 

ה"אום" ביהדות

 

על פי המסורת היהודית קבלית "אום" הוא אחד מ - ע"ב שמות הבורא.
משמעותו גישור בין הקצוות - החומר והרוח, בין טוב לרע, האין והיש וכ"ו.

bottom of page