top of page

סרטוני הדגמה של קראטה באום דוג'ו

בערוץ היוטיוב שלנו, תמצאו מגוון סרטים נוספים.

סנסאי נימרוד אסטל וסנסאי חן ניב מתרגלים אפליקציות קרביות במסגרת תרגול זרימה של הקאטה "סאיפה". התרגול מיועד להכרת יישומי הקאטה ותרגולם ברצף ובלופ חוזר, לשם הטמעת ושכלול היכולות והמיומנויות הקרביות.

 

 

קאטה סאיפה -- תרגול זוגות 
 עבודה חופשית עם בובת עץ
 
 

סנסאי נימרוד אסטל מבצע רצף תנועות חופשיות, תוך שילוב עבודת ידיים, רגליים, חבטות, בעיטות, מעברים, לכידות ותפיסות. תרגול נפלא להטמעת עקרונות בלחימה, פיתוח זרימה, יכולת עבודה ברצף וחישול הגוף. 

 

אימון חבטות וחישול על עץ
 
 

סנסאי נימרוד אסטל מדגים חבטות על עץ הזית שלנו לחישול הידיים, הרגליים ולשיפור המיקוד והעוצמה.

חובה לתרגל בזהירות ובהדרגתיות!

 

תרגול רצף קבוע 15 התנועות, ימין ושמאל, במהירות
 

סנסאי נימרוד אסטל מדגים תרגול זורם ובמהירות של סדרת תנועות קבועה, הן בצד ימין והן שמאל. הסדרה חשובה לפיתוח יכולות הלחימה, הקואורדינציה, המקצב, הטכניקה והכושר...

 

 

bottom of page