top of page

קראטה לבני נוער, ילדים וטרום קראטה

 

מסגרת הקראטה לילדים ומסגרת ה"טרום קראטה" הינן בראש ובראשונה מסגרות חינוכיות לילדים.

מסגרת הטרום קראטה מיועדת לילדים מגן טרום חובה ועד לכיתה ב'.
מסגרת הקראטה לילדים מיועדת לילדים מכיתה ג' ומעלה.

עיקר התרומה של שיעורי הקראטה לילדים בגילאים אלו הינה בהנחת היסודות והנחלת ערכי הבסיס עליהם מושתתת התפתחותנו הגופנית והנפשית כאחד.
דגשי החינוך והלימוד העיקריים במסגרת שיעורי הקראטה לילדים הינם בלימוד, תרגול והפנמה של כללי ההתנהגות והמשמעת המקובלים בדוג'ו לקראטה ובמסגרת האימונים, כבסיס ללמידה והתפתחות אישית.
הקראטה תורם רבות לבניית המשמעת, שיפור הביטחון העצמי, היכולת המוטורית, הקואורדינציה, יכולת הקשב והריכוז ותחושת המסוגלות האישית של ילדיכם.

החניכים מתוודעים לתנועות הבסיס, לומדים להתמצא במרחב תוך לימוד כיוונים, מרחקים וזוויות תנועה, ומתחילים בלימוד ותרגול רצף וסדרת תנועות.
דרך הסברים, משחקים ומשימות שונות, מפנימים התלמידים ערכי יסוד כגון : כבוד, נחישות, אומץ, יושר, הגינות, סובלנות, אחריות, חריצות, התמדה וכד'.

מסגרת הלימוד בדוג'ו הינה רצינית ומחייבת. בשיעורים אנו עושים שימוש ב"כלי עבודה" מסורתיים (היררכיה, טקסיות, קידות וכד'), לשם הקניית הרגלי משמעת וסדר בקרב החניכים. כמובן שבמקביל יוצרים אווירה חיובית ונעימה - ההולמת את גיל הילדים, וזאת בכדי לפתח בהם רצון ועניין בנושא.

אחת למספר חודשים מתקיים "מבחן דרגה". באירועים אלו מפגינים הילדים את אשר למדו והפנימו. עיקר הדגש ניתן על הקניית תחושת המסוגלות האישית של הילד הנובעת מעשייתו, וכן הכרתו שלו ושל סובביו בפרי עמלו.
אט אט ככל שהילדים מתקדמים בלימודיהם ומתבגרים בגילם ובנפשם, כך עולות גם הדרישות מהם. כפועל יוצא הם לומדים את משמעות מחויבותם לאימוניהם, תכליתה של משמעת עצמית ואת אחריותם שלהם למידת התקדמותם.

עובדה היא (עצובה אמנם...), כי אנו חיים בעולם המקדש תחרותיות והשגיות. מדדי ההצלחה בו הינם ברובם בעלי אופי חומרי ומעמדי ביחס לחברה ולסביבה בה אנו חיים. הסבלנות כלפי "אי הצלחה" כמעט ואינה קיימת, כמו גם קבלתו של השונה מאיתנו כשווה לנו. כפועל יוצא, הן חיינו שלנו והן של ילדינו רוויים בלחצים ובמתחים, שכן החשש והחרדה מהכישלון ומהשלכותיו לפתחנו רובצים. את המציאות הסובבת אותנו ייתכן ונתקשה לשנות, אך יש ביכולתנו להשפיע על התייחסותנו שלנו אליה ובתקווה שגם את התייחסותם של ילדינו. בעזרת לימודי הקראטה, ניתן לבנות אצל הילד את היכולת להתמודד עם לחץ, מתח וחרדה, בכך שאנו מעמידים את אלו במקומם ובפרופורציות הנכונות. בעזרת לימודי דרך הקראטה, ניתן לעורר בילד את ההבנה כי "מבחנו" האמיתי, כל שכן הצלחתו הינה בעצם התמודדותו, באופן עשייתו, בהתמדתו, ברצינותו, בנכונותו ובגישתו, ולא בהכרח "בהצלחת" ביצועו של תרגיל זה או אחר. לכוונו לקבל אחריות וללמוד הן מהצלחתו והן מאי הצלחתו. להכיר ולקבל את עצמו כפי שהוא היום, אך בד בבד לבחור שלא כך הוא שואף להיות מחר. בזאת טמונה יכולתו להתקדם ולהתפתח בהמשך. היכולת להפיק את המירב מההצלחה ומ"הכישלון" מסייעת לו לשים דברים בקנה מידה מתאים, לפתח דחיית סיפוקים, איפוק, סבלנות ואף הכרת תודה וכבוד כלפי התהליכים והאנשים שבחייו ובעיקר כלפי עצמו.

כאב לילדים, אני מודע היטב לאיזון הנדרש במתכונת השיעורים - דרישות האומנות מחד (מאמץ פיזי, רצינות, משמעת, ריכוז..), ומגבלות הגיל מאידך (מבנה הגוף ובגרות הנפש...)

מינון השיעורים הממולץ הינו בהתאם לאילוצי הגיל ומוכנותו האינדיבידואלית של הילד, אך ככלל:
לילדים בקבוצת הטרום קראטה - אימון שבועי אחד בן 45 דקות (מגיל בית ספר תתכן האפשרות להעלות את מינון השיעורים וזאת בהתאם לנכונותו וליכולתו של הילד).
לילדים במסגרת הקראטה לילדים ולבני הנוער - שני שיעורים שבועיים בני 45 דקות (ניתן גם רק שיעור שבועי אחד- בהתאם לנסיבות).

 

בשלב זה של חייהם ושל התפתחותם התועלת הגדולה ביותר אותה יוכל ילדכם להפיק מהקראטה היא תרגול הלמידה עצמה.

 

bottom of page